Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası


Bu Gizlilik Politikası, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması, muhafaza edilmesi, güvenliğinin sağlanması konularını ve bu konular ile ilgili olarak sahip olduğunuz haklarınızı açıklamaktadır.
1. Tanımlar
Bu politika kapsamında;
İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen üye, abone, çevrimiçi ziyaretçi, fiziksel ziyaretçi, müşteri, tedarikçi, izleyici gibi gerçek kişiyi,
Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Astro Fal Cafe, astrofalcafe.com : Sitenin sahibi Atabey Bilgi ve Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti'ni,
Site: www.astrofalcafe.com adresinde yer alan web sitesini,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdigi yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kis¸iyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'u,
6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu, ifade eder.
2. Astro Fal Cafe Tarafından Kişisel Verisi İşlenen Kişi Grupları, Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Diğer Bilgiler
2.1 İşlenen Kişisel Veriler ve Veri Kategorileri
Astro Fal Cafe; site, mobil internet sitesini ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçilerin aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işlemektedir ya da gerek gördüğü durumlarda işlemeye yetkindir. Her bir kategoriye ilişkin olarak parantez içinde yer verilen veri türleri örnek olarak verilmiştir:

- kimlik bilgisi (ad soyad, yaş)
- iletişim bilgisi (telefon, e-posta)
- işlem güvenliği verisi (web trafik bilgisi)
- ziyaretçi işlem verisi (web sayfası gezinti bilgisi
- kurumsal kimlik bilgisi (unvan)
- finansal veri (vergi no)
- hukuki işlem bilgisi/olay yönetimi bilgisi (IP adresi)
- pazarlama bilgisi (cookie bilgisi)
- lokasyon bilgisi

2.2 Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi
Astro Fal Cafe, çevrimiçi ziyaretçilerine ilişkin olarak işlediği kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktadır:
Veri Sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimi tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
Veri Sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
Veri Sorumlusu tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
Kullanıcı gezinme alışkanlıkları doğrultusunda reklam ve içerik gösterilmesi
Ziyaretçi kitlesi oluşturmak
Astro Fal Cafe bu kişisel verileri, işlediği kişisel verinin türüne bağlı olarak; yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve mevzuata uyumun sağlanması gibi hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir.
2.3 Astro Fal Cafe'nin İşlediği Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabileceği, Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel veriler, 5651 Sayılı Kanun uyarınca hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır. Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel veriler 2 yıl süre ile saklanmaktadır.
Astro Fal Cafe, çevrimiçi ziyaretçilerine sunduğu hizmetler sonucunda, ziyaretçilerinin kendilerine sunulan hizmet hakkında ilgili aracı ödeme kuruluşlarına yapacağı chargeback (geri ödeme - iade) taleplerinde, gerektiği hallerde ilgili kurumların talebi ve istediği ile verilen danışmanlık hizmetine ait detayları (tarih bilgisi, kullanıcı bilgileri, telefon yoluyla yapılan görüşmelerde ilgili görüşmeye ait ses kaydı) paylaşmaya haizdir.
3. Çerez'ler (Cookie) Hakkında Bilgilendirme
Astro Fal Cafe; Site veya mobil internet sitesini ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçilerin, ziyaret ve gezinme deneyimlerini iyileştirmek ve gezinme alışkanlıklarını izlemek amacıyla çerez (cookie) kullanmaktadır.
Astro Fal Cafe Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler
Astro Fal Cafe Gizlilik Politikası'nda mevzuat gereği veya organizasyonel ve biçimsel değişiklikler yapılabilir. Bu değişiklikler Gizlilik Politikası'nın internet sitesinde/mobil sitede yayınlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır. Kullanıcı/Üye/Aboneler, varsa Kişisel Verileri de içeren üyelik bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden Şirketimiz'e ulaşarak da iletebilir. Talepler en kısa sürede değerlendirilerek uygulamaya alınacaktır.