Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi


İşbu Hizmet Sözleşmesi astrofalcafe.com internet sitesinin tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak anılacaktır) tarafından kullanım koşullarını içermektedir.

astrofalcafe.com site hizmetinden yararlanan “Kullanıcılar” işbu Hizmet Sözleşmesinin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

astrofalcafe.com, Hizmet Sözleşmesini tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

astrofalcafe.com, siyasi amaçlı veya başkalarına saldırı amaçlı kullanılamaz.

astrofalcafe.com tüm “Kullanıcıların” kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Maddelerde yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

astrofalcafe.com hiçbir sebep beyan etmeden istediği “Kullanıcılara” ödemiş olduğu yorum ücretini iade ederek hizmet vermeyi reddetme hak ve yetkisine sahiptir.

astrofalcafe.com, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu “Kullanıcı” bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

astrofalcafe.com her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyeceğini taahhüt eder. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu yorumcuya aittir. Bu sebeple astrofalcafe.com'a rücu kesinlikle mümkün değildir.

astrofalcafe.com ve sitedeki “Yorumcular”, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.Yorum isterken veya yaparken verilen bilgilerde “Yorumcu” ile mesajlaşma alanlarında kesinlikle yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde yazı yazılamaz. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak astrofalcafe.com girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.“Kullanıcı” site ve site üzerindeki interaktif alanlar yoluyla suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz ya da iletemez.

astrofalcafe.com üzerinden kurulan arkadaşlıklarda ve ilişkilerde sorumluluk tamamen o kişilere aittir. astrofalcafe.com tüm ziyaretçilerine, kişisel bilgilerini açıklama konusunda maksimum dikkat göstermesini önerir. “Yorumcular”, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme postalayamaz ya da iletemez. “Kullanıcılardan” herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz. Bu amaçlara yönelik “e-posta zincirleri” kurulamaz; “junk (spam) e-posta” gönderilemez. Banka hesap bilgisi, cep telefonu numarası veya e-posta adresi veremez. “Kullanıcı” bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez.

astrofalcafe.com, site dahilindeki interaktif alanlarda “Yorumcuların” ve “Kullanıcıların” yazdıklarından sorumlu değildir; buralarda yazılan görüşleri paylaşmak durumunda da değildir.

astrofalcafe.com, üyelerin veya üye olmadan işlem yapan kullanıcıların verdiği bilgilerin yanlışlığından doğan iletişim aksaklıklarından ve işlem hatalarından sorumlu tutulamaz.

astrofalcafe.com üzerinden telefon aracılığıyla sağlanan görüşmelerde, kullanıcının uygunsuz davranış sergilemesi (küfürlü içerik, hakaret ve kişilik haklarına saldırı, vb.) neticesinde astrofalcafe.com yönetimi görüşmeyi sonlandırma hakkına sahiptir. Herhangi bir görüşmenin ilgili sebeplerle sonlandırılması, ya da yukarıda ifade edilen davranışların görüşme esnasında sergilenmiş olduğunun tespit edilmesi halinde kullanıcılar görüşme için ödedikleri ücretin iadesini talep hakkına sahip olmadıklarını kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcılar satın almış oldukları konuşma paketlerini yalnızca 1 adet görüşme için, yazılı danışma paketini ise 1 adet yazılı danışmanlık almak için kullanabilir. Paketler başka kullanıcıya devredilemez, parçalar halinde kullanılamaz.

"Kullanıcıya” yapılan yorumların astrofalcafe.com'un ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (kullanıcının yorumları başka kişilerle paylaşması) dolayı gelebilecek zararlardan astrofalcafe.com sorumlu değildir.

astrofalcafe.com, hiçbir “Yorumcunun” davranışlarından sorumlu değildir. Hiçbir koşulda sitenin kullanımı, içeriği, online ya da offline konumda olsalar da üyeler arasındaki iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm, vs. dahi olsa sorumlu değildir.

astrofalcafe.com sitesi içeriğindeki yorum bilgileri hayal gücü ile üretilmiştir, doğruluk içermemektedir, herhangi bir şekilde gelecekten haber vermez, sohbet ve eğlence amaçlı olarak “Yorumcuların” kişisel yorumlarıyla oluşturdukları içerikten ibarettir. Yorumcuların sunduğu içerik çocuklar ve zihinsel yeterliliği olmayanlar için sakıncalı olabilir.